• Polski
  • English

Targi Technologiczne - Hannover 2011 - darmowe zaproszenia

Targi w Hannoverze odbędą sie 4-8 kwietnia 2011 i są jednymi z największych przemysłowych targów na świecie. Jednoczą one 13 tematycznych wystaw: Industrial Automation, MDA (Motion, drive & automation), Energy, Power Plant Technology, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, CoilTechnica, Surface Technology, MicroNanoTec oraz Research & Technology.

Szczególnie interesujące dla branży fotowoltaicznej będą wydarzenia:

Energy – Międzynarodowe Targi Wytwarzania Energii ze Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenia w Energię oraz Przesyłu i Dystrybucji Energii. Podczas targów zaprezentowany zostanie energy mix przyszłości oparty zarówno na konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródłach energii.

Dzięki synergii czterech imprez – targów: Energy, Power Plant Technology, Wind oraz MobiliTec – możliwe jest pokazanie pełnego obrazu współczesnej energetyki: od jej wytwarzania, poprzez dostawę i przesyłanie, po transformację i magazynowanie. Ważne tematy podejmowane w czasie targów Energy to: Smart Metering – inteligentne liczniki, Smart Grids – inteligentne systemy elektroenergetyczne oraz Smart Building – inteligentne budynki.

Power Plant Technology – Targi Innowacyjnych Rozwiązań dla Elektrowni i Zakładów Energetycznych to wiodące targi z zakresu planowania, budowy, obsługi oraz konserwacji elektrowni i zakładów energetycznych. Są one jedną z najważniejszych światowych platform prezentacji innowacyjnych technologii przeznaczonych dla elektrowni węglowych, gazowych, olejowych, wodnych i parowych.

Wind – Międzynarodowe Targi Wytwarzania Energii z Wiatru i Elektrowni Wiatrowych. Pokazane zostaną rozwiązania dla elektrowni wiatrowych, a także usługi i komponenty wykorzystywane przy pozyskiwaniu tego typu energii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Targach mogą uzyskać darmowe zaproszenia po przesłaniu swoich danych na nasz adres kontaktowy.

ZałącznikWielkość
Informacje o Hannover Messe 2011.pdf3.92 MB