• Polski
 • English

Szkolenia z fotowoltaiki - projekt zakończony

Ogólnopolski cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu fotowoltaiki, prowadzony przez Politechnikę Warszawską

Projekt zakończony.

Aktualne szkolenia - Akademia Fotowoltaiki

 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenia z dziedziny Fotowoltaiki. Szkolenia będą tematycznie skierowane do osób zawodowo związanych z budownictwem i energetyką m.in. do projektantów, instalatorów, zarządców sieci energetycznych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, studentow studiów technicznych.

 

 • Szkolenia będą przeprowadzane we wszystkich województwach w Polsce 
 • Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, magazyny branżowe, przerwy kawowe oraz lunch
 • Każdy z uczestników po odbyciu szkolenia otrzyma od organizatora stosowny certyfikat
 • Szkolenia są częściowo dofinansowane ze środków krajowych NFOŚiGW

 Zakres tematyczny szkoleń:

 • wykorzystanie energii słonecznej
 • systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne
 • analizy finansowe  - ceny produkcji i produktów
 • Programy wsparcia (zielone certyfikaty oraz taryfa stała "FIT")
 • fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV
 • magazynowanie energii elektrycznej
 • kontrola procesu wytwarzania energii
 • zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych
 • projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów
 • warunki meteorologiczne
 • instalacja systemów PV oraz monitoring ich pracy

 1. Informacje ogólne

Szkolenia dla podniesienia świadomości na temat stosowania energii fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii oraz jej znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Kluczowym założeniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez przekazanie wiedzy praktycznej, którą przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w swojej działalności. Efektem ma być zwiększenie ilości inwestycji fotowoltaicznych w Polsce, zmniejszenie emisji do atmosfery, jak również zmierzanie w kierunku wypełniania dyrektyw odnośnie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Ze względu na ogólnopolski charakter projektu, szkolenia będą organizowane w różnych instytucjach. Szkolenia odbywające sie w Warszawie poszerzone są o dodatkowe warsztaty praktyczne odbywające się na Politechnice Warszawskiej ze względu na jej zaplecze techniczne (m.in. zainstalowane i monitorowane systemy fotowoltaiczne, stację meteorologiczną, aparaturę pomiarową, bazy danych itp.). Te zajęcia dedykowane są w szczególności do osób, które pracują lub będą w przyszłości pracować z systemami fotowoltaicznymi. Są one bardziej zaawansowane pod względem technicznym dla samodzielnego monitoringu i analizy pracy dużego systemu, praktycznego poznania jego sposobu montażu, podłączenia czy konfiguracji baz danych.

Szkolenia składają się z wykładów i warsztatów dotyczących zastosowań, projektowania, instalacji oraz monitorowania i obsługi systemów fotowoltaicznych. Praktyczne zajęcia będą uzupełnieniem wiedzy zdobytej na wykładach oraz umożliwią zdobycie umiejętności obsługi podstawowych elementów systemów fotowoltaicznych. Wiele uwagi będzie poświęcone przedstawieniu najnowszych rozwiązań stosowanych w fotowoltaice i praktycznym możliwościom instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Poruszane będą również kwestie ekonomiczne stosowania takich rozwiązań. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą przygotowywać rzeczywiste projekty systemów fotowoltaicznych wykorzystując zdobyta wiedzę i umiejętności praktyczne.

W szkoleniach szczególny nacisk będzie kładziony na możliwości zastosowań, projektowanie, instalację i monitorowanie małych i dużych systemów. fotowoltaicznych. Zostanie przedstawiona specyfika działania systemów PV oraz charakterystyczne problemy na jakie musi zwrócić uwagę projektant i wykonawca. Warsztaty obejmować będą projektowanie komputerowe, określanie opłacalności instalacji, aspekty formalno-prawne, finansowanie oraz możliwości zastosowań.

 1. Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń jest Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Intytut Mikro- i Optoelektroniki.
 
Wykłady będą prowadzone wspólnie z wykładowcami z innych uczelni takich jak m.in.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Opolski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 1. Szkolenia
 • Szkolenia dwudniowe
 • Pierwszy dzień: szkolenie podstawowe (poziom I)
 • Drugi dzień: szkolenie specjalistyczne (poziom II) / (poziom IITech) dla szkoleń odbywających się w Warszawie
 • Organizator zapewnia uczestnikom:

 - bezpłatne materiały szkoleniowe, wersja papierowa oraz nośniki CD
 - bezpłatną, w pełni funkcjonalną wersję Trial programu symulacyjnego
 - w pierwszym oraz drugim dniu - drobny poczęstunek przerwa kawowa lub przerwa lunch
 
Każdy z uczestników po odbyciu szkolenia otrzyma od organizatora stosowny certyfikat.
 
Ponieważ szkolenia realizowane są w całym kraju, organizator nie zapewnia zakwaterowania ani kosztów przejazdu uczestnikom szkoleń.

 1. Uczestnicy szkoleń
Szkolenia skierowane są przede wszystkim:
 • do osób, które są zawodowo związane z budownictwem, energetyką i elektroniką, m.in. do architektów, przedsiębiorców z branży budowlanej, projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych oraz studentów uczelni technicznych wydziałów budownictwa, architektury, energetyki oraz elektroniki.
 •  do osób, które są zainteresowane bądź zawodowo związane z ekologicznymi, zarazem efektywnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami w energetyce, m.in. do jednostek odpowiedzialnych za regulacje prawne w dziedzinie energetyki, inwestorów, przedstawicieli sieci energetycznych.

 Grupy docelowe szkoleń:

- architekci;
- instalatorzy infrastruktury elektrycznej budynków;
- projektanci systemów elektroenergetycznych;
- przedsiębiorcy zarządzający sieciami elektroenergetycznymi;
- przedstawiciele samorządów terytorialnych;
- inwestorzy;
- studenci kierunków technicznych uczelni wyższych;
 
 

Szkolenia prowadzone są w ramach realizowanego projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie ekologicznych i efektywnych rozwiązań elektro-energetycznych. Systemy fotowoltaiczne” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje dwa cykle szkoleniowe prowadzone we wszystkich województwach w Polsce.

 

Koszt szkolenia:

Koszt każdego szkolenia są wyszczególnione w opisie każdego szkolenia w momencie otwarcia zapisów.

 

Przedsiębiorco, zanim zapiszesz pracowników koniecznie przeczytaj najpierw:

http://pv.pl/informacja-dla-przedsiebiorcow

W przypadku braku dostarczenia odpowiednich dokumentów do dnia szkolenia, faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną a nie na firmę.

 

 

 

 

Patroni medialni:

Magazyny branżowe:

Polski Instalator

  
 

Vortale:

   

  Gram w zielone   

Szkolenie PV

Bardzo interesujące szkolenie. Nasza firma zajmuje się instalacjami solarnymi do podgrzewania wody oraz wspomagania CO, jednakże w niedalekiej przyszłości planujemy poszerzyć naszą działalność o instalacje fotowoltaiczne, stąd wiedza zdobyta na szkoleniu posłuży nam do wdrożenia się w tą bardzo ciekawą branżę.

Opinia o szkoleniu

Jesteśmy firmą która działa w branży fotowoltaiki już kilka lat.
Szkolenie przede wszystkim zainteresowało mnie pod kątem informacji odnośnie aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia. Przy okazji poszerzyłam swoją ogólną wiedzę. W szczególności ciekawym tematem było dla mnie omówienie instalacji wyspowych (tylko prywatni inwestorzy mogą trochę rozwinąć rynek PV w Polsce ).

SOLARIS-EKO sp. z o.o

Godne polecenia szkolenie

Student PW
Godne polecenia szkolenie zawierające masę informacji merytorycznych które są praktycznie nie do zdobycia w żaden inny sposób.

Szkolenie opinia

Bardzo konkretne informacje na temat fotowoltaiki.. Sam działam na uczelni w projekcie OZE - kolektor powietrzny do grzania powietrza, a więc tematyka pokrewna. Jak najwięcej takich szkoleń. Pozdrawiam.