• Polski
 • English

Szkolenia z fotowoltaiki - projekt zakończony

Ogólnopolski cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu fotowoltaiki, prowadzony przez Politechnikę Warszawską

Projekt zakończony.

Aktualne szkolenia - Akademia Fotowoltaiki

 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenia z dziedziny Fotowoltaiki. Szkolenia będą tematycznie skierowane do osób zawodowo związanych z budownictwem i energetyką m.in. do projektantów, instalatorów, zarządców sieci energetycznych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, studentow studiów technicznych.

 

 • Szkolenia będą przeprowadzane we wszystkich województwach w Polsce 
 • Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, magazyny branżowe, przerwy kawowe oraz lunch
 • Każdy z uczestników po odbyciu szkolenia otrzyma od organizatora stosowny certyfikat
 • Szkolenia są częściowo dofinansowane ze środków krajowych NFOŚiGW

 Zakres tematyczny szkoleń:

 • wykorzystanie energii słonecznej
 • systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne
 • analizy finansowe  - ceny produkcji i produktów
 • Programy wsparcia (zielone certyfikaty oraz taryfa stała "FIT")
 • fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV
 • magazynowanie energii elektrycznej
 • kontrola procesu wytwarzania energii
 • zabezpieczenia w systemach fotowoltaicznych
 • projektowanie wspomagane komputerowo, symulacje pracy systemów
 • warunki meteorologiczne
 • instalacja systemów PV oraz monitoring ich pracy

 1. Informacje ogólne

Szkolenia dla podniesienia świadomości na temat stosowania energii fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii oraz jej znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Kluczowym założeniem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez przekazanie wiedzy praktycznej, którą przedsiębiorcy będą mogli wykorzystywać w swojej działalności. Efektem ma być zwiększenie ilości inwestycji fotowoltaicznych w Polsce, zmniejszenie emisji do atmosfery, jak również zmierzanie w kierunku wypełniania dyrektyw odnośnie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Ze względu na ogólnopolski charakter projektu, szkolenia będą organizowane w różnych instytucjach. Szkolenia odbywające sie w Warszawie poszerzone są o dodatkowe warsztaty praktyczne odbywające się na Politechnice Warszawskiej ze względu na jej zaplecze techniczne (m.in. zainstalowane i monitorowane systemy fotowoltaiczne, stację meteorologiczną, aparaturę pomiarową, bazy danych itp.). Te zajęcia dedykowane są w szczególności do osób, które pracują lub będą w przyszłości pracować z systemami fotowoltaicznymi. Są one bardziej zaawansowane pod względem technicznym dla samodzielnego monitoringu i analizy pracy dużego systemu, praktycznego poznania jego sposobu montażu, podłączenia czy konfiguracji baz danych.

Szkolenia składają się z wykładów i warsztatów dotyczących zastosowań, projektowania, instalacji oraz monitorowania i obsługi systemów fotowoltaicznych. Praktyczne zajęcia będą uzupełnieniem wiedzy zdobytej na wykładach oraz umożliwią zdobycie umiejętności obsługi podstawowych elementów systemów fotowoltaicznych. Wiele uwagi będzie poświęcone przedstawieniu najnowszych rozwiązań stosowanych w fotowoltaice i praktycznym możliwościom instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. Poruszane będą również kwestie ekonomiczne stosowania takich rozwiązań. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą przygotowywać rzeczywiste projekty systemów fotowoltaicznych wykorzystując zdobyta wiedzę i umiejętności praktyczne.

W szkoleniach szczególny nacisk będzie kładziony na możliwości zastosowań, projektowanie, instalację i monitorowanie małych i dużych systemów. fotowoltaicznych. Zostanie przedstawiona specyfika działania systemów PV oraz charakterystyczne problemy na jakie musi zwrócić uwagę projektant i wykonawca. Warsztaty obejmować będą projektowanie komputerowe, określanie opłacalności instalacji, aspekty formalno-prawne, finansowanie oraz możliwości zastosowań.

 1. Organizator szkoleń
Organizatorem szkoleń jest Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Intytut Mikro- i Optoelektroniki.
 
Wykłady będą prowadzone wspólnie z wykładowcami z innych uczelni takich jak m.in.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Opolski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 1. Szkolenia
 • Szkolenia dwudniowe
 • Pierwszy dzień: szkolenie podstawowe (poziom I)
 • Drugi dzień: szkolenie specjalistyczne (poziom II) / (poziom IITech) dla szkoleń odbywających się w Warszawie
 • Organizator zapewnia uczestnikom:

 - bezpłatne materiały szkoleniowe, wersja papierowa oraz nośniki CD
 - bezpłatną, w pełni funkcjonalną wersję Trial programu symulacyjnego
 - w pierwszym oraz drugim dniu - drobny poczęstunek przerwa kawowa lub przerwa lunch
 
Każdy z uczestników po odbyciu szkolenia otrzyma od organizatora stosowny certyfikat.
 
Ponieważ szkolenia realizowane są w całym kraju, organizator nie zapewnia zakwaterowania ani kosztów przejazdu uczestnikom szkoleń.

 1. Uczestnicy szkoleń
Szkolenia skierowane są przede wszystkim:
 • do osób, które są zawodowo związane z budownictwem, energetyką i elektroniką, m.in. do architektów, przedsiębiorców z branży budowlanej, projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych oraz studentów uczelni technicznych wydziałów budownictwa, architektury, energetyki oraz elektroniki.
 •  do osób, które są zainteresowane bądź zawodowo związane z ekologicznymi, zarazem efektywnymi i ekonomicznymi rozwiązaniami w energetyce, m.in. do jednostek odpowiedzialnych za regulacje prawne w dziedzinie energetyki, inwestorów, przedstawicieli sieci energetycznych.

 Grupy docelowe szkoleń:

- architekci;
- instalatorzy infrastruktury elektrycznej budynków;
- projektanci systemów elektroenergetycznych;
- przedsiębiorcy zarządzający sieciami elektroenergetycznymi;
- przedstawiciele samorządów terytorialnych;
- inwestorzy;
- studenci kierunków technicznych uczelni wyższych;
 
 

Szkolenia prowadzone są w ramach realizowanego projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie ekologicznych i efektywnych rozwiązań elektro-energetycznych. Systemy fotowoltaiczne” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje dwa cykle szkoleniowe prowadzone we wszystkich województwach w Polsce.

 

Koszt szkolenia:

Koszt każdego szkolenia są wyszczególnione w opisie każdego szkolenia w momencie otwarcia zapisów.

 

Przedsiębiorco, zanim zapiszesz pracowników koniecznie przeczytaj najpierw:

http://pv.pl/informacja-dla-przedsiebiorcow

W przypadku braku dostarczenia odpowiednich dokumentów do dnia szkolenia, faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną a nie na firmę.

 

 

 

 

Patroni medialni:

Magazyny branżowe:

Polski Instalator

  
 

Vortale:

   

  Gram w zielone   

Szkolenie PV

Witam serdecznie
W dniach 10-11.07 uczestniczyłem w szkoleniu PV w Warszawie. Na co dzień zajmuję się montażem instalacji solarnych w Niemczech i na szkolenie wybrałem się z czystej ciekawości i chęci wyjaśnienia zagadnień typu zielone certyfikaty, dofinansowania i systemy wsparcia w Polsce.
Szkolenie prowadzone w ciekawy i zrozumiały sposób w formie prezentacji. Wykładowcy chętnie odpowiadali na indywidualne pytania uczestników.
Osobiście jestem bardzo zadowolony z uczestnictwa i polecam osobom chcącym działać w tej branży.

Michał Surmacz
788 703 694

Szkolenie Warszawa

witam,
szkolenie bardzo ciekawe, wiele przydatnych informacji, godne polecienia dla osób które chcą pogłębić wiedzę z zakresu PV.
pozdrawiam

opinia

szkolenie bardzo przydatne, otrzymaliśmy know-how i narzędzia dzięki którym mamy zakreślony proces realizacji budowy farmy fotowoltaicznej. mam nadzieję iż nowa ustawa wejdzie w życie z początkiem roku 2013 i będziemy mogli nawiązać bliższą współpracę z Laboratorium pracując już nad konkretnymi projektami.
bravo za pomysł i realizację szkoleń!

Szkolenie w Warszawie

Merytorycznie - wysoki poziom. Za dużo-ogólnie dostępnych informacji w necie, Za mało- informacji praktycznych dla ew. przyszłego instalatora. Generalnie O.K.!

Szkolenie z fotowoltaiki 2-3.07

Jestem przedstawicielem firmy handlowej , a instalacjami PV zajmujemy się ponad 3 lata. Do tej pory brakowało nam podstaw produkcji paneli fotowoltaicznych, informacji na temat ochrony przeciwprzepięciowej oraz bezpiecznego załączania i rozłączania instalacji fotowoltaicznych. Podczas szkolenia otrzymaliśmy dużo ciekawych informacji i odpowiedzi na nasze pytania. Na kolejne szkolenie planujemy wysłać kolejnych pracowników naszej firmy.

opinia po szkoleniu

Witam,

przedstawicielka administracji, projekt promujący energetykę odnawialną w mieście.

Jestem pod wrażeniem wiedzy nt. fotowoltaiki jaką Państwo macie, duży szacunek dla Państwa.

Wyniosłam dużo ważnych informacji, najważniejsze dla mnie to te praktyczne (np. proste przeliczenia

ile z 1kW modułów można uzyskać energii i jaka powierzchnia jest do tego potrzebna).

Mniej przydatne były dla mnie szczegółowe wyjaśnienia dot. fizyki zjawisk fotokonwersji i in.

Prowadzący czasem wg mnie czasem zapominali że nie jest to wykład dla studentów, tylko

szkolenie dla praktyków (w moim rozumieniu) i posługiwali się terminami których nie znam, bez ich wyjaśniania.

Szkoda że zabrakło prezentacji o podstawach fotowoltiaki (Generalne koncepcje systemów PV) na samym początku.

Przydałaby się też jasna informacja jaka jest agenda wykładów na każdy dzień.

Ważną wartością szkolenia było dla mnie też poznanie ludzi z branży.

Administracja, projekt promocji energetyki odnawialnej w W-wie

Byłem na szkoleniu jako przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości.
Dom w Śródmieściu Warszawy, 250 m2 płaskiego, bezcieniowego dachu. Również dla mnie ważną wartością szkolenia było poznanie ludzi z branży i z administracji (domyślam się, że miejskiej).

Prośba do przedstawicielki Administracji o kontakt aby i nasza Wspólnota mogła brać udział w tym projekcie.

Co do samego szkolenia- odczuwałem chwilami brak teoretycznego pogłębienia niektórych tematów. Nie wynikało to jednak z niewiedzy wykładowców, lecz z konieczności selekcji ogromu materiału, aby zmieścić się w czasie.
Jeżeli zatem jednemu było za trudno, innemu- za łatwo, to znaczy że średnio jest OK, za co podziękowania Zespołowi Fotowoltaiki

Krzysztof Strachalski (kstrach@meil.pw.edu.pl)

Opinia

Witam
Jestem przedstawicielem firmy zajmującej się PV. Odbyłem cykl szkolenia w Warszawie w dniach 02.03.07.2012. Ci ludzie sporo wiedzą na temat PV. Ich wiedza poparta jest również doświadczeniami. Widać, że szkolili się za granicą, zwłaszcza w SMA. Ogólnie bardzo pozytywnie.

Moim zdaniem nie wiadomo do

Moim zdaniem nie wiadomo do kogo ten kurs był kierowany. Wszystkich nie zadowolicie. Jako niefachowiec otrzymałem sporo wiedzy, często niepotrzebnej ( po co mi sposób otrzymywania krzemu?). Fachowcy się nudzili.
Trzeba bardziej zindywidualizować pod kątem odbiorcy.

Jestem studentem Politechniki

Jestem studentem Politechniki na kierunku Energetyka. Przede wszystkim brakowało mikrofonu. Podczas obsługi programu za dużo gadania, miały to być typowo praktyczne warsztaty.

Szkolenie bardzo dobre, wiele

Szkolenie bardzo dobre, wiele ciekawych informacji,
Jestem bardzo zadowolony. Dobrze wydane z pieniądze.
Serdecznie pozdrawiam i życze powodzenia.

SZKOLENIE W OPOLU

Cieszę się bardzo z możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Na pewno wezmę udział w następnych szkolenia. Polecam zainteresowanym

Opinia o szkoleniu

Jestem inżynierem elektronikiem, pracuję w sieci telewizji kablowej (projektowanie i budowa sieci catv,
stacja czołowa itp.) Fotowoltaika to dziedzina, która od dawna mnie interesuje.
Szkolenie spełniło moje oczekiwania, systematyzując wiedzę, zwracając uwagę na wiele
bardzo ciekawych aspektów, tak od strony projektowania systemów PV jak i praktycznych
wdrożeń.
Co więcej, uzyskałem odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań.
W odróżnieniu od wielu tzw. "prezentacji handlowych", gdzie prelegenci starają się wykazać, że ich
produkt jest najlepszy, najtańszy etc., to szkolenie dało duży zasób wiedzy, który w przyszłości
pozwoli na selekcję i analizę konkretnych rozwiązań i produktów.
Polecam osobom, które planują skorzystać z tego szkolenia, to będą dobrze zainwestowane
pieniądze i czas.

opinia

Bardzo fajne szkolenie merytoryczne .Szkoda , że zabrakło praktycznych zajęć.

Praktyczne zajęcia, które

Praktyczne zajęcia, które oferujemy to właśnie projekt koncepcyjny systemu na komputerach. Podczas szkolenia brakuje natomiast zajęć z montowania systemu ale jest to już know-how konkretnego producenta urządzeń. Nam bardziej zależy aby uczestnicy byli jak najbardziej świadomi jak działają systemy fotowoltaiczne oraz jak mogą być zbudowane.

Mocno treściwe szkolenie

Jestem studentem Politechniki Łódzkiej, kierunku budownictwo oraz pracownikiem firmy Ortech, która rozważa wdrożenie działu zajmującego się instalacjami fotowoltaicznymi, w swojej ofercie usług. Firma miałaby instalować systemy na domach osób fizycznych. Szkolenie uważam, za mocno przydatne zarówno dla właścicieli mikro i makro firm, instalatorów, a także studentów i pracowników naukowych. Sam rozpatrywałem przekazywane informacje pod kątem zastosowania w budownictwie i architekturze, zatem największe wrażenie wywarły na mnie systemy BIPV, czyli moduły zintegrowane z budynkiem. Rozważam zastosowanie systemów imitujących materiały budowlane, na etapie projektu, co redukuje koszty zastosowania samego systemu i nie powiela obciążeń konstrukcji.
Szkolenie polecam w szczególności architektom i inżynierom budownictwa. Pozdrawiam

Piotr Łyżwa

właściciel

Bardzo rzeczowe i konkretne szkolenie. Wiedza praktyczna i teoretyczna prowadzących bardzo ułatwia szybsze zrozumienie zagadnień, mechanizmów, pojęć. Dziękuję prowadzącym i organizatorom za jedno z lepszych szkoleń w jakich uczestniczyłem.

Dzień Dobry, Z wykształcenia

Dzień Dobry,
Z wykształcenia elektryk pracujący jako konstruktor aparatury pomiarowej.
Szkolenie było dobrze zorganizowane pod względem technicznym. Mała wpadka z mikrofonem, ale ogólnie było ok.
Jednej rzeczy trochę mi brakowało. Niewiele było wspomniane na temat rodzimych producentów urządzeń z zakresu fotowoltaiki. Wielokrotnie były wymieniane zagraniczne firmy np. SMA. Jestem pewien, że są producenci falowników do fotowoltaiki w Polsce. Trochę tak jakby inżynierowie z warszawskiej Politechniki przyznawali się do tego, że ich koledzy nie potrafią zbudować dobrych falowników czy innych urządzeń. Jeśli różnice byłyby niewielkie to wolałbym kupić falownik polskiej produkcji. Ta wydana złotówka kiedyś wróci:). Podsumowując przydałaby się reklama polskich.

W chwili obecnej nie ma

W chwili obecnej nie ma polskiego producenta falowników. Kilka razy mogła się przewinąć nazwa firmy SMA, gdyż jest ona największym producentem falowników na świecie. Co wcale nie znaczy, że jedynym. Jest kilka polskich montowni modułów fotowoltaicznych ale naszym celem nie jest promocja jakiejkolwiek marki.

Szkolenie przeprowadzone na

Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie organizacji i merytorycznym. Nie było pytań bez odpowiedzi. Jeżeli ktoś chce się doszkolić pod względem teoretycznym i praktycznym to bardzo polecam, zarówno osobą, które po prostu mają handlować fotowoltaiką, jak firmą/osobą które będą montować.

Prezes

Witam,
nasza firma IH SOLAR Sp.z o.o. zajmuje się sprzedażą paneli Solar World Germany,Zytech i innych,jak
równierz projektowaniem,finansowaniem i budową elektrowni słonecznych.
Wobec cen energii w Polsce nasi zachodni Inwestorzy,niestety jeszcze nie chcą finansować takowych
projektów-czyli wszyscy czekamy na jakiś cud nad Wisłą!!

Co do szkolenia w Toruniu;dzięki-mnie osobiście dało inne spojrzenie na sprawy fotowoltaki w
Polsce,a które dotychczas znałem ze strony niemieckiej.
Odczuwam też jakiś mały niedosyt w poruszanych tematach,ale jeszcze do tego powrócę!
Do was jako zespołu gorąca prośba-pomóżcie w realizacji projektów fotowoltaicznych!

Serdecznie pozdrawiam cały zespół i do usłyszenia

Zbyszek Persinski

Szkolenie Bielsko-Biała

Szkolenie bardzo mi się podobało, zastrzyk podstawowej jak i specjalistycznej wiedzy. Jeżeli mógłby zwrócić na coś uwagę, to wykład o BIPV był za długi - skoro nie jest to aż tak popularne to po co tyle czasu temu poświęcać? Można go było wykorzystać np. na szersze omówienie BAPV, wymagań stawianych instalatorom, projektantom itp. Pod tym względem czuję niedosyt. Najlepiej wydane pieniądze na edukację. :)

Pozdrawiam Dawid P.

opinia o szkoleniu

Szkolenie oceniam bardzo wysoko pod każdym względem, wszystkie kwestie które były omawiane na wykładach, były przedstawione konkretnie i bardzo rozlegle jak na czas w którym odbyło się szkolenie czyli dwóch dni. Materiału jednak było stosunkowo dużo do zapamiętania jednak wszystko każdy uczestnik otrzymał w formie druku oraz na CD, więc można z łatwością znów do nich sięgnąć.
Bardzo miła atmosfera i życzliwość prowadzących, którzy starali się odpowiadać na wszystkie pytania również na 5+ :)
Pozdrawiam!

Szkolenie w Szczecinie (26-27.04.12)

Szkolenie było bardzo ciekawe i przekazywane w przyjemny sposób. Jestem studentem I roku Energetyki i jak dla mnie czasem wykładowcy zbytnio zagłębiali się w temat. Powinno być podawanych więcej konkretów, które dłużej pozostałyby w pamięci. Uważam także, że jak na 2 dni wykładów materiału było troszkę za dużo.

Dostaliśmy wszystkie wykłady na płycie oraz w wersji papierowej, można je także potem pobrać ze strony.

Ogólnie oceniam szkolenie na 8 z 10 punktów. Z pewnością mogę je polecić, szczególnie osobą, które "siedzą w tej branży".

inżynier elektryk -

inżynier elektryk - elektroenergetyka przemysłowa.
Szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym a z drugiej strony wszelkie kwestie poruszane w sposób przystępny dla "nie-elektryków". Warte tego co się zapłaciło...
Pozdrawiam cały zespół.

Opinia na temat szkolenia

Witam,

Moja opinia na temat szkolenia z zakresu instalacji fotowoltaicznych jest jak najbardziej pozytywna. Otóż, zostało poruszonych wiele tematów, które są bardzo ważne i przydatne ze względów praktycznych w takich instalacjach. Zostało poruszonych wiele tematów, które jak najbardziej pomagają w zrozumieniu aplikacji fotowoltaicznych. Oczywiście większość doświadczenia zdobywa się w momencie wykonywania takich instalacji, ale bez wątpienia takie właśnie szkolenia pomagają w lepszym ich zrozumieniu. Pragnę dodać, iż takie szkolenia byłyby bardziej edukacyjne i lepsze do opanowania, gdyby było w nich więcej elementów praktycznych, mam tutaj oczywiście na myśli przykładowe instalacje.

Pozdrawiam
Paweł Basiak

Szkolenie Lublin 2012

Polecam szkolenie osobom które interesuje fotowoltaika i chcą pigułki aktualnych wiadomości. Jestem zadowolony z przebiegu szkolenia. Polecam:)

Recenzja ze szkolenia

Szkolenie bardzo mi się podobało. Grupa wykładowców i trenerów profesjonalnie przygotowana do specjalistycznych zagadnień tematycznych. Ciekawe prezentacje znakomicie uzupełniały treść słowną wykładu. Swoisty "luz wykładowy" młodych dydaktyków pozytywnie oddziaływał na słuchaczy. Sądzę, że prezentowane zagadnienia trafiły w oczekiwania przeważającej większości uczestników szkolenia.

Jestem studentem PW (wydział

Jestem studentem PW (wydział mechaniczny energetyki i lotnictwa). Obecnie piszę prace dyplomową na temat fotowoltaiki, ponieważ to jedna z dziedzin wiedzy, którą chce pogłębiać.
Ze szkolenia jestem bardzo zadowolony. Przeprowadzone było bez zastrzeżeń. Zespół służył pomocą i odpowiadał na wszystkie pytania. Sposób prowadzenia wykładów był bardzo profesjonalny. Byłem pod wrażeniem wiedzy jaką prezentują prowadzący. Warto było też przyjrzeć się atmosferze jaka panowała wśród słuchaczy. Byli wśród nich inwestorzy oraz przedstawiciele firm. Dla mnie było to pierwsze spotkanie w środowisku energetycznym i przyznam szczerze, że wyszedłem ze szkolenia bardzo zmotywowany i zainspirowany.

Opinia

Witam Serdecznie,

Chciałem, na wstępie podziękować za podzielenie się z nami wiedzą o modułach fotowoltaicznych.
Moja fascynacja technologiami OZE nadal będzie się rozwijać a fotowoltaika będzie stanowiła w niej ugruntowane miejsce.

Chciałem tylko prosić o uwzględnienie w przyszłych szkoleniach dwóch wg. mnie istotnych punktów:
1. szkolenie z obliczania tzw. efektu ekologicznego (często wypełniamy dokumenty gdzie musimy wskazać i wyliczyć efekt ekologiczny),
2. montażu na miejscu wszystkich elementów składających się na tzw. zestaw fotowoltaiczny (ważne jest abyśmy czerpali z dobrych wzorców i namacalnie mogli dotknąć i połączyć falowniki, moduły, regulatory, itp)

Pozdrawiam Serdecznie,
Piotr Galicki

Absolwent PŁ

Świetne szkolenie. Dowiedziałem się masę nowych i przydatnych w praktyce rzeczy, które w ogóle nie były omawiane na zajęciach na uczelni. Dobrze, że w trakcie wykładów było miejsce na dyskusję między uczestnikami, od nich też można się czegoś dowiedzieć.
Tylko jedna mała uwaga: może warto by było nieco zmienić kolejność wykładów zaczynając od omówienia co to w ogóle jest ogniwo fotowoltaiczne i jak działa - dla mnie to nie problem, ale myślę, że wśród słuchaczy były osoby, które przed szkoleniem nie miały o tym pojęcia.

Nowoczesne elektrownie słoneczne

Witam Dałem taki tytuł dlatego ze obecnie montuje takie elektrownie słoneczne za granica naszego kraju Elektrownie sa tam bardzo popularne przybieraja na wadze Polska ma poronione przepisy energetyczne i swiadomie blokuja powstawanie takich elektrowni Z doswiadczenia wiem ze inwestycja w domowym gospodarstwie bardzo szybko sie zwraca i ekologia zyskuje na czyms takim .Z miła checia posłuchał bym wykładów lecz obecnie prace na elektrowniach nie pozwalaja mi na udział w szkoleniach a certyfikat to wymysł jak inny Pozdrawiam zainteresowane osoby ta energia

kolega napisał:

[...] Polska ma poronione przepisy energetyczne [...]
NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ
a szkolenie w przestarzałych technologiach i trzepanie kasy na adeptach to efekt CERTYFIKACJI PV
która w tym kraju zastąpiła wsparcie OŹE

z Nowym Rokiem ;^)

> szkolenie w przestarzałych

> szkolenie w przestarzałych technologiach
Zupełnie się z Panem nie zgadzam. Na szkoleniu przedstawiamy technologie krzemu krystalicznego (technologia dominująca na rynku), technologie cienkowarstwowe jak krzem amorficzny, CIGS, CdTe, ogniwa organiczne oraz WYJAŚNIAMY, które technologie i DLACZEGO nadają się bardziej niż inne do konkretnych zastosowań.

Szkolenie opinia

Student PK/ Energetyka/ Systemy i urządzenia energetyczne
Bardzo polecam udział w szkoleniach, najnowsze i interesujące dane i informacje przydatne dla osób zajmujących się tematem fotowoltaiki, kompetentni i sympatyczni prowadzący.
Warto polecam

Opinia o szkoleniu

Witam,
Jestem uczniem liceum, który fotowoltaiką interesuje się od około roku. Szkolenie umożliwiło mi poznanie pod względem czysto praktycznym szczegółów planowania i instalowania instalacji PV. Mogłem uświadomić sobie jakie problemy można napotkać na poszczególnych etapach prac, dzięki temu będę mógł ich uniknąć w przyszłości. Nie zabrakło także teorii, która umożliwia zrozumienie działania systemu oraz przewidzenie jego zachowania w różnych warunkach atmosferycznych. Poznałem także prawne regulacje dotyczące produkcji energii głównie z zakresu działania systemu zielonych certyfikatów. Szkolenie przybliżyło mi także umiejętność poruszania się po unijnych portalach w celu poszukiwania dotacji czy kredytów preferencyjnych. Jestem niezmiernie zadowolony z możliwości uczestnictwa w warsztatach, w trakcie których mogłem wysłuchać opinii i doświadczeń osób, które odpowiadały za stworzenie wielu systemów fotowoltaicznych w Polsce. Mam nadzieję, że dziedzina ta zostanie dostrzeżona przez zakłady energetyczne a także przez rząd, co umożliwiłoby powstanie korzystnych warunków prawnych.

Ciekawe i interesujące

Ciekawe i interesujące szkolenie. Zakres informacji o fotowoltaice bardzo bogaty polecam. Fajnie że znaleźli się ludzie, którzy pozbierali to w całość i przygotowali szkolenie. Jako projektant budynków od dawna interesowałem się fotowoltaiką. Dzięki szkoleniu mogę każdemu Inwestorowi wspomnieć o takiej technice obniżenia koszów funkcjonowania budynku i trochę przybliżyć zasadę działania. Sam chcę wybudować taka instalację na swoim budynku a to szkolenie pozwoliło mi przyswojenie informacji których dotąd nie znałem. Chciałbym za jakiś czas znowu spotkać się z tymi ludźmi i posłuchać o nowych osiągnięciach w tej dziedzinie.

Opinia o szkoleniu

Witam
Bardzo dziękuję za dobrze przygotowane i zorganizowane szkolenie PV. Merytorycznie na bardzo wysokim poziomie :)
Ze szkolenia we Wrocławiu jestem zadowolony, czekam tylko na dofinansowanie aby móc zacząć takie instalacje wykonywać.

ASchopenhauer_Gdańsk

Profesjonalne szkolenie
2 dni = skoncentrowana wiedza - najbardziej jak to możliwe - kompletna, od AdoZ

wiedza poparta doświadczeniem

wszyscy prowadzący wykazują autentyczną pasję w przedmiocie PV

bardzo dobra prezentacja dostępnego profesjonalnego oprogramowania obliczeniowego
każdy uczestnik mógł osobiście skorzystać z udostępnionego komputera

gorąco polecam

chętnie za jakiś czas odświeżę wiedzę i ponownie wezmę udział w kolejnym szkoleniu
tym bardziej że omawiana problematyka jest uaktualniana

szkolenie

opinia jednoznacznie pozytywna;
wyjątkowy przykład profesjonalizmu, kompetencji i jakości na najwyższym poziomie;
dziękuję bardzo.

Opinia o szkoleniu

Pracuję w Firmie , która zajmuje się montażem instalacji solarnych. W najbliższej przyszłości mamy zamiar poszerzyć swoją działalność właśnie o Fotowoltaikę.
Szkolenie bardzo interesujące i bardzo dobrze przygotowane. Przedstawiony ogromny zakres wiedzy, który na pewno pomoże nam w niedalekiej przyszłości w temacie fotowoltaiki. Polecam!

Opinia o szkoleniu w Warszawie

Zajmuję się projektowaniem instalacji elektrycznych a temat OŹE interesuje mnie jako bardzo ciekawa i nowoczesna alternatywa dla zasilania opartego na węglu. Z czasem pewnie i produkcja ogniw stanie się bardziej przyjazna dla środowiska a ceny bardziej przystępne. W momencie jak to się stanie chciałbym być zawodowo do tego przygotowany. Szkolenie dało mi dużą wiedzę w tym interesującym temacie.

Szkolenie w Zielonej Górze

Szkolenie było na wysokim poziomie ,otrzymaliśmy dużo informacji, które były profesjonalnie przekazywane

Szkolenie w Warszawie

Bardzo cenne doświadczenie. Szkolenie bardzo profesjonalne i "przyjazne".
Wszyscy prelegenci autentycznie dzielący się swą wiedzą i doświadczeniem w PV.
Warto było poświęcić 2 pracowite dni.
Dziękuję

Szkolenie w Warszawie

Pracuję w zespole wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla systemów "Off grid" w telekomunikacji. Firma nasza posiada laboratorium OŹE w Villarceaux niedaleko Paryża. Przygotowywane projekty mają ograniczyć do minimum wykorzystanie generatorów Diesla na obiektach "off grid". Szkolenie bardzo konkretne i pozwoliło mi usystematyzować wiedzę techniczną jaką nabyłem na różnych warsztatach przygotowywanych przez producentów urzędzeń energetycznych. Bardzo interesująca wizyta w laboratorium. Pozdrawiam

Szkolenie w Lublinie

Jako uczestnik szkolenia w Lublinie jestem z niego bardzo zadowolony. Oczywiście tematyka jest tak obszerna że zajęcia mogłyby trwać co najmniej tydzień i zdaję sobie sprawę że w ciągu 2 dni trudno o wszystkim powiedzieć ale mam już jakiś obraz zagadnień związanych z fotowoltaiką i mogę je pogłębiać w oparciu o otrzymane materiały.

Szkolenie PV w Lublinie

Witam

Pracuję w branży odnawialne źródła energii (również technika grzewcza i sanitarna) w dziale projektowania i wykonawstwa małych i dużych inwestycji. Dużą popularnością teraz cieszą się kolektory słoneczne, pompy ciepła ale również zdarzają się pytania o fotowoltaikę. Szkoda że te systemy są jeszcze tak drogie, myslę że po wprowadzeniu dotacji ludzie będą nie tylko pytać ale i montować :) Teraz trzeba tą wiedzę przelać na urzędników i zachęcić prawo w kierunku fotowoltaiki. Jestem również absolwentem Politechniki Lubelskiej i mogę z pełną świadomością polecić te szkolenia. Bardzo dużo informacji, każdy znajdzie coś dla siebie. POLECAM :):):)

opinia o szkoleniu w W-wie

Szkolenie bardzo przydatne. Proponuję się zastanowić nad zorganizowaniem szkolenia dla urzędników szczebla centralnego i wojewódzkiego gdyż tam jest bariera intelektualna rozwoju PV w Polsce. Jak to zrobić praktycznie - to już sprawa szkolących.

Opinia o szkoleniu

Jestem przedsiębiorcą. Od blisko 10 lat zajmuję się wykonawstwem instalacji z dziedziny OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - rekuperacja, GWC, chłód pasywny - sondy pionowe).
Powód mojego uczestnictwa na Państwa szkoleniu to - rozszerzenie działalności o PV ( etap następny - energia wiatrowa ).

Jestem pełen uznania co do jakości szkolenia. Profesjonalne, kompetentne, omawiające całe spektrum zagadnień związanych z PV.
Byłem uczestnikiem wielu szkoleń w firmach zagranicznych ( nie z PV )- szczególnie niemieckich i stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że Państwa szkolenie nie odbiega jakością od tammtych.

To miło powrócić po latach na swoją uczelnię i znów dowiedzieć się tak wiele.

Bardzo interesujące szkolenie

Bardzo wartościowe szkolenie. Konkretna wiedza przekazana przez ludzi, którzy wiedzieli o czym mówią. / Zajmuję się projetkowaniem i realizacją inteligentnych instalacji budynkowych. Poza tym jestem doktorantem, a moja rozprawa dosyć mocno "dotyka" tematyki enerii odnawialnej, w tym fotowoltaiki.