• Polski
  • English

Systemy PV na wydziale WIŚ PW

System fotowoltaiczny  zainstalowany przez Centrum Fotowoltaiki na Gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska (WIŚ) przy ulicy Nowowiejskiej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. System ten w momencie  swojej instalacji był  największym  systemem fotowoltaicznym w Polsce.  Systemy  zainstalowane na fasadzie budynku były również pierwszą realizacją fasady  fotowoltaicznej w Polsce. 
 
Pierwszy etap tworzenia systemu fotowoltaicznego na Gmachu WIŚ zakończony został w  grudniu 2006 r. Obejmuje on system o moc nominalnej 20 kWp i powierzchni 303 m2. W jego skład wchodzą moduły znajdujące  się na  dachu gmachu oraz na ścianach w południowo-zachodnim  krańcu  budynku. Drugim etapem tworzenia systemu była rozbudowa w roku 2007. Polegała ona na dodaniu na fasadzie południowej modułów o  mocy 33 kWp i powierzchni 242 m2. W sumie system ma moc nominalną 53 kWp. System jest przyłączony do sieci elektrycznej.

Cechą szczególną systemów na Gmachu  WIŚ  jest różnorodność  ich  konfiguracji. Zastosowano moduły trzech różnych producentów wykonanych w dwóch różnych technologiach  (krzemu amorficznego, krzemu multikrystalicznego). Część modułów  jest  zainstalowana na dachu i jest nachylona pod kątem ok. 30° do poziomu. Pozostałe moduły są zainstalowane pionowo na południowej oraz częściowo zachodniej fasadzie gmachu. Tak duże zróżnicowanie sposobu instalacji i typu modułów umożliwia zbadanie właściwości poszczególnych modułów w różnych warunkach użytkowania. Motywacją dla stworzenia tak różnorodnych konfiguracji było stworzenie warunków do przeprowadzania badań systemów różniących się przynajmniej jednym parametrem.
 
System fotowoltaiczny na Gmachu WIŚ ma bardziej charakter BAPV niż BIPV. Moduły fasadowe zainstalowane są na zewnętrznej  konstrukcji mocującej, nie są więc zintegrowane z fasadą. Niemniej jednak system pełni rolę ważnego w Polsce systemu demonstracyjnego promującego koncepcję wykorzystania fotowoltaiki w budownictwie.
 
Moduły fotowoltaiczne  na dachu  zainstalowane  są  na  konstrukcji  mocującej  w postaci rusztu wykonanego z  stalowych  szyn. Należy  zauważyć,  że  całkowita waga wszystkich konstrukcji wsporczych sięga 14 ton, a więc stanowi istotne obciążenie dla konstrukcji budynku. Umożliwia to uzyskanie kąta nachylenia modułów zbliżonego do optymalnego dla warszawskiej szerokości geograficznej  (52°13’N), a więc 32 stopni. Konstrukcja taka zapewnia  cyrkulację powietrza chłodzącego  moduły  a  także  gwarantuje  odpowiednią wytrzymałość mechaniczną.
 
Instalacja fotowoltaiczna na Gmachu WIŚ składa się z 16 systemów, z których każdy posiada jeden falownik. Systemy te oznaczane są  jako pola od 1 do16. Podstawowe dane techniczne  tych systemów  przedstawia  tabela  5.  Parametry zamieszone w kolumnach obejmujących więcej niż jedno pole to parametry pojedynczego pola. 

Poza instalacją na Gmachu Inżynierii Środowiska Centrum Fotowoltaiki dysponuje też "Outdoor Test Facility", instalację składającą się z 4 systemów o mocy 1 kWp każdy, wykonanych w różnych technologiach. Systemy te posiadają jednoosiowe trackery sterowane ręcznie z pomieszczeń Centrum. Ponadto przygotowane są konstrukcje pod mniejsze systemy z trackerami dwuosiowymi. Systemy Outdoor Test Facility są umiejscowione na dachu Gmachu Elektrotechniki.

 

 

 

Schott Solar WIS system  Wydział Inżynierii Środowiska PW systemy PV

 

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska PW w Warszawie