• Polski
  • English

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej

 Ogłoszenie Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSEFF) odbyło się 26 stycznia w Warszawie. W spotkaniu wziął udział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uruchomił Program POLSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility), skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Na realizację inwestycji zostały przeznaczone środki o łącznej wartości 150 milionów euro, które będą dystrybuowane przez uczestniczące w programie lokalne banki i spółki leasingowe. Firmy z sektora MŚP mogą uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro.


Tego typu inicjatywy pomagają budować pewną logikę przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, nazywanej „zieloną gospodarką”. Jest ona uważana nie tylko, jako przyszłość świata, ale także jako pewien motor rozwoju i postępu - powiedział minister Andrzej Kraszewski.

Wśród projektów realizowanych w ramach programu można wyróżnić cztery grupy inwestycji, przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na osiągnięciu co najmniej 20% oszczędności oraz te zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach, m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych MŚP o 30%. W ramach projektu mogą być również realizowane inwestycje w energię odnawialną, a także w wybrane technologie, np. inwestycje w przedsięwzięcia i urządzenia wybrane z listy technologii o wysokiej efektywności.