• Polski
  • English

Od czego zależy sprawność całego systemu fotowoltaicznego?

Czy sprawność całego systemu zależy od elementów (moduł, akumulatory, falowniki) z których się składa czy tylko i wyłącznie od natężenia promieniowania słonecznego?

Sprawność całego systemu zależy od bardzo wielu czynników. Głownie to sprawność przetwarzania energii każdego z elementów systemu PV. Zaczynając od sprawności modułów, które w zależności od technologii wykonania osiągają maksymalne wartości ok. 20% (SunPower, Sanyo HIT). Dalej na sprawność w nieznacznym stopniu wpływają rezystancje przewodów DC. Sprawności falowników fotowoltaicznych osiągają wartości 95-97%, przez co też nieznacznie wpływają na straty w systemie.
Dodatkowo można uwzględnić straty spowodowane np. niewłaściwym zaprojektowaniem nachylenia modułów czy doboru komponentów, przez co nie pracują one w maksimum swoich możliwości.

Na załączonym wykresie można zobaczyć jak wygląda przepływ energii, poczynając od napromieniowania padającego w danej lokalizacji, poprzez zacienienie, straty w modułach (sprawność, niedopasowanie parametrów eleketrycznych, warunki pracy inne niż standardowe w testach), okablowaniu i falowniku, dając na wyjściu użyteczną energię w postaci prądu zmiennego.

Jak widać na sprawność działania systemu PV ma wpływ wiele czynników, jednak przyglądając się pojedynczemu ogniwu, najbardziej na jego sprawność wpływa temperatura działania. W warunkach letniego, słonecznego dnia temperatura modułu może osiągnąć 60-65°C , przez co moc nominalna zmniejsza się w zależności od technologii o 20-30%. Istotna jest tu wartość współczynników temperaturowych, często podawana w kartach katalogowych (dla modułów mono-Si -0,40%/°C). Wpływ wartości natężenia promieniowania na sprawność modułu jest pomijalnie mały, rzędu 1,7*10-3%/W.