• Polski
  • English

Badania modułów fotowoltaicznych wg. procedur IEC

 

BADANIA I OCENA ELEMENTÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Badanie zgodności ze standardami

 

Badania i ocena przeprowadzane są w oparciu o standardy i/lub wg określonych przez klientów procedury.

 

 

Norma PN-EN 61215

Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych
 - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu

Wizualna inspekcja

10.1

Wyznaczenie mocy maksymalnej

10.2

Test izolacji

10.3

Wyznaczanie współczynników temperaturowych

10.4

Wydajność w warunkach STC i NOCT

10.6

Cykle termiczne

10.11

Test wilgotnego zamrażania

10.12

Test wysokiej temperatury

10.13

Test upływności w podwyższonej wilgotności

10.15

Test temperaturowy diod bypass

10.18

 

Norma PN-EN 61646

 

Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)
- kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

Wizualna inspekcja

10.1

Wyznaczanie mocy maksymalnej

10.2

Test izolacji

10.3

Wyznaczanie współczynników temperaturowych

10.4

Wydajność w warunkach STC i NOCT

10.6

Cykle termiczne

10.11

Test wilgotnego zamrażania

10.12

Test wysokiej temperattury i wilgotności

10.13

Test upływności w podwyższonej wilgotności

10.15

Test temperaturowy diód by-pass

10.18

Naświetlanie (stabilizacja mocy)

10.19

 

Norma PN-EN 60891

 

Postępowanie zapewniające korekcję temperatury i natężenia promieniowania do pomierzonych charakterystyk prądowo napięciowych krystalicznych urządzeń krzemowo – fotowoltaicznych.

Wyznaczanie współczynników temperaturowych

Kompleksowo

Wyznaczanie wewnetrzej rezystancji szeregowej i równoległej

Wyznaczanie współczynnika korekcji krzywej I-V w zależności od temepratury

 

Norma PN-EN 60904 – 1

 

Elementy fotowoltaiczne – Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo – napięciowych elementów fotowoltaicznych

Wyznaczanie charakterystyk I-V w naturalnych warunkach słonecznych

Kompleksowo

Wyznaczanie charakterystyk I-V w warunkach symulowanych – stałego światła słonecznego

Wyznaczanie charakterystyk I-V w warunkach symulowanych - pulsacyjnego światła słonecznego

 

Norma PN-EN 60904 – 5

 

Elementy fotowoltaiczne – Część 5: Określanie równoważnej temperatury ogniwa (ETC) urządzeń fotowoltaicznych (PV) metodą napięcia przy otwartym obwodzie

Wyznaczanie współczynnika temperaturowego otwartego obwodu napięcia ogniw oraz modułów

Kompleksowo

Wyznaczanie napięcia otwartego obwodu modułów w warunkach STC

Określanie ETC urządzeń fotowoltaicznych.

 

Norma PN-EN 60904 – 10

 

Elementy fotowoltaiczne – Część 10: Metody pomiaru liniowości

Test liniowości charakterystyk prądowych i napięciowych w naturalnych warunkach słonecznych

4.1

Test liniowości charakterystyk prądowych i napięciowych w warunkach symulowanych światła słonecznego

4.2

 

Norma PN-EN 61730-2

 

Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania dotyczące badań.

Wizualna inspekcja MST 01

10.1

Ciągłość uziemienia wszystkich połączonych elementów modułów MST 13

10.4

Test temperaturowy – wyznaczanie maksymalnej temperatury dla różnych elementów konstrukcyjnych modułów w odniesieniu do możliwości ich zastosowania MST 21

10.7

Test przeciążenia prądem wstecznym MST 26 – wyznaczanie ryzyka zapłonu, ognioodporności komponentów fotowoltaicznych w warunkach  działania prądu wstecznego.

10.9

Norma PN-EN 61829

 

Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) - pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie.

Wyznaczanie efektywnej temperatury złącza ogniwa PV przez bezpośredni pomiar temperatury.

Kompleksowo

Wyznaczanie efektywnej temperatury złącza ogniwa PV na podstawie zarejestrowanych danych napięcia Voc przy różnych poziomach natężenia promieniowania.