• Polski
  • English

Zasoby słoneczne w Polsce

Zasoby słoneczne Polski są podobne do istniejących w Niemczech czy Francji, co wynika z położenia na takiej samej szerokości geograficznej. Przykładowo roczna suma napromieniowania (energii promieniowania słonecznego padającej na płaszczyznę poziomą o powierzchni 1 m2) wynosi w Warszawie 1025 kWh/m2/rok, Monachium 1150kWh/m2, Berlin 1000 kWh/m2.
 
Oznacza to iż z systemu o nominalnej mocy 1 kWp można uzyskać ok. 900-950 kWh energii elektrycznej w warunkach optymalnych. Głownie  zależy to od  usytuowania systemu, nachylenia, przeszkód zacieniających Słońce oraz warunków pogodowych.
 

zasoby słoneczne w Polsce

Napromieniowanie w Polsce w skali roku, źródło: JRC Komisja Europejska