• Polski
  • English

Sieć Naukowa - Technologie i Systemy Fotowoltaiczne nowych generacji

14 lipca 2011 r. została powołana Sieć Naukowa PV. Umowę podpisały uczelnie techniczne i instytuty, które mają poważny wkład w rozwój technologiczny fotowoltaiki, łącznie 18 podmiotów.

 Umowa została podpisana przez przedstawicieli członków - założycieli Sieci Naukowej:
 

1.      Politechniką Warszawską

2.      Akademią Górniczo-Hutniczą

3.      Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

4.      Instytutem Metalurgii i Inżynierii MateriałowejPAN

5.      Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

6.      Instytutem Technologii Elektronowej

7.      Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych

8.      Instytutem Wysokich Ciśnień PAN

9.      Politechniką Gdańską

10.   Politechniką Koszalińską

11.   Politechniką Lubelską

12.   Politechniką Łódzką

13.   Politechniką Śląską

14.   Politechniką Wrocławską

15.   Uniwersytet Jagielloński

16.   Wojskową Akademią Techniczną

17.   Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym

Sieć jest strukturą otwartą i jej celem jest integracja środowiska fotowoltaicznego w Polsce oraz wspólne tworzenie dużych projektów z dziedziny fotowoltaiki.