• Polski
  • English

Jak ustawić wartość zacienienia systemu w programie PVSyst?

Zdefiniowanie zacienienia może być wykonane albo poprzez wyznaczenie dalekiego zacienienia w zakładce "Horizon" albo definiując scenę trójwymiarową w polu "Near shading". Druga metoda jest znacznie dokładniejsza, jednak wymaga więcej wysiłku na przygotowanie takiego modelu 3d.

Definicja zacienienia horyzontu:

Definiowanie sceny trójwymiarowej: