• Polski
  • English

Symulator promieniowania ciągłego

Symulator ciągłego promieniowania słonecznego Photo Emission SS300B


Symulator ciągłego promieniowania słonecznego Photo Emission SS300B oraz system wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych.

  • Klasa symulatora:                           B/B/B
  • Powierzchnia oświetlana:                  300 x 300 mm
  • Zakres natężeń promieniowania:       500 - 1100 W/m2
  • Kontrola temperatury ogniw:             w  zakresie 0°C - 60

 

 
 


System pomiarowy umożliwia wykonanie pomiaru zgodnie z normami IEC 60904-1 oraz IEC 60904-3


Badania ogniw umożliwiają:

 

  • Wykreślanie charakterystyki prądowo – napięciowej jasnej
  • Wykreślanie charakterystyki prądowo – napięciowej ciemnej
  • Wyznaczenie mocy maksymalnej
  • Wyznaczanie wydajności w warunkach słabego oświetlenia
  • Wyznaczenie współczynników temperaturowych