• Polski
 • English

faq

Jakie uprawnienia są wymagane do projektowania systemów fotowoltaicznych i czy po szkoleniu u Państwa można takie otrzymać?

Wymagane są zwyczajne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branży
elektrycznej, konstrukcyjnej i często w zależności od instalacji architektonicznej.

W obecnym cyklu szkoleń nie wydajemy żadnych uprawnień. Obecnie na szkoleniach zapoznajemy uczestników ze wszystkimi aspektami fotowoltaiki oraz zapoznajemy z najbardziej rozbudowanym programem projektowym.

Jak ustawić wartość zacienienia systemu w programie PVSyst?

Zdefiniowanie zacienienia może być wykonane albo poprzez wyznaczenie dalekiego zacienienia w zakładce "Horizon" albo definiując scenę trójwymiarową w polu "Near shading". Druga metoda jest znacznie dokładniejsza, jednak wymaga więcej wysiłku na przygotowanie takiego modelu 3d.

Definicja zacienienia horyzontu:

Definiowanie sceny trójwymiarowej:

Jak wygenerować własną lokalizację w programie PVSyst?

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury pojawiły się dane meteorologiczne z 61 różnych lokalizacji stacji meteo w Polsce. Dane zostały opracowane na podstawie pomiarów z 30 lat i opracowane w postaci plików ISO.

Szczegóły takiego wyznaczenia roku meteorologicznego z danych wieloletnich zawiera opis:

Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization i zaakceptowany przez CEN jako norma EN ISO 15927-4 „Hygrothermal performance of buildings – Calculation and presentation of climatic data – Part 4 Data for assessing the annual energy for cooling and heating systems". Roczny ciąg danych pogodowych dla obliczeń energetycznych tworzony jest z 12 miesięcy wybranych z okresu minimum 10 lat obserwacji meteorologicznych dla danej lokalizacji. Wybór miesiąca przeprowadza się poprzez wyznaczenie z wielolecia trzech miesięcy, dla których suma statystyk Finkelsteina-Schafer’a dla natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury termometru suchego i wilgotności względnej jest najmniejsza. Spośród tych trzech miesięcy jako najlepszy wybiera się ten, dla którego odchylenie średniej prędkości wiatru od miesięcznej średniej wieloletniej jest najmniejsze.

Więcej typów danych jest omówionych na wspomnianej stronie. Jednak najważniejsza dla nas jest możliwośc wykorzystania tych danych do szczegółowej symulacji działania systemu fotowoltaicznego. W dalszej części omówię kolejne kroki przetwarzania danych i wczytywania ich do bazy programu PVSyst 4.33.

 1. Zaczynamy od ściągnięcia i wypakowania pliku ze strony www.mi.gov.pl. W jego nagłówku są dane dotyczace lokalizacji: nazwa, szerokość i długość geograficzna, wys. n.p.m. Pozostałe kolumny opisane sa w tabeli. Mamy tu takie dane jak nparomieniowanie w płaszczyźnie horyzontalnej (wraz z podziałem na składową bezpośrednią rozproszoną i całkowite) oraz w różnych płaszczyznach, temperaturę, prędkośći kierunek wiatru, wilgotność.
 2. Otwieramy program PVSyst i wybieramy zakładkę narzędzi (Tools) -> Geographic Sites -> New i wypełniamy nazwę, współrzędne geograficzne (jak w pierwszej linii pliku) oraz wys. n.p.m. Następnie w drugiej zakładce "Monthly Meteo" wybieramy generowanie tymczasowych danych domyślnych "Default NASA-SSE". Po kilku potwierdzeniach zapisujemy plik z rozszerzeniem *.SIT.
 3. Teraz przystąpimy do importowania danych z pobranego pliku *.ISO. Z zakładki narzędzi okna głównego Tools wybieramy ImportASCII meteo file. Wybieramy plik ASCII, utworzoną wcześniej lokalizację, oraz nazwę pliku z danymi meteo *.MET, który zostanie wygenerowany. Musimy utworzyć format importu pliku *.MEF.
 4. Parametry jakie zastosowałem w tym pliku są następujące:
   General:
   - (Sub) hourly data
   - Time step 60 minutes
   - Number of headlines to be skipped: 2
   - Supplement lines on beggining of days: 0
   - Supplement lines on beggining of months: 0
   - Fieldds separator: spaces
   Date Format:
   - Reference year (1 jan - 31 dec)
   - Solar Time
   - First Line time interval: 0..1 hour
  Meteo Variables:
   - Horizontal Global Irradiance Field no: 10 x 0.0036 = MJ/m2
   - Horizontal Beam Irradiance Field no: 11 x 0.0036 = MJ/m2
   - Ambient Temperature 5 x 1.000 = C
   - Wind Velocity 8 x 1.000 = m/sec
 5. Teraz możemy zaimportować dane.
 6. Ważne aby sprawdzić poprawność danych np. poprzez porównanie wykresu z modelem czystego nieba. (Tools) -> Meteo Tables and Graphs

Od czego zależy sprawność całego systemu fotowoltaicznego?

Czy sprawność całego systemu zależy od elementów (moduł, akumulatory, falowniki) z których się składa czy tylko i wyłącznie od natężenia promieniowania słonecznego?

Sprawność całego systemu zależy od bardzo wielu czynników. Głownie to sprawność przetwarzania energii każdego z elementów systemu PV. Zaczynając od sprawności modułów, które w zależności od technologii wykonania osiągają maksymalne wartości ok. 20% (SunPower, Sanyo HIT). Dalej na sprawność w nieznacznym stopniu wpływają rezystancje przewodów DC. Sprawności falowników fotowoltaicznych osiągają wartości 95-97%, przez co też nieznacznie wpływają na straty w systemie.
Dodatkowo można uwzględnić straty spowodowane np. niewłaściwym zaprojektowaniem nachylenia modułów czy doboru komponentów, przez co nie pracują one w maksimum swoich możliwości.

Na załączonym wykresie można zobaczyć jak wygląda przepływ energii, poczynając od napromieniowania padającego w danej lokalizacji, poprzez zacienienie, straty w modułach (sprawność, niedopasowanie parametrów eleketrycznych, warunki pracy inne niż standardowe w testach), okablowaniu i falowniku, dając na wyjściu użyteczną energię w postaci prądu zmiennego.

Jak widać na sprawność działania systemu PV ma wpływ wiele czynników, jednak przyglądając się pojedynczemu ogniwu, najbardziej na jego sprawność wpływa temperatura działania. W warunkach letniego, słonecznego dnia temperatura modułu może osiągnąć 60-65°C , przez co moc nominalna zmniejsza się w zależności od technologii o 20-30%. Istotna jest tu wartość współczynników temperaturowych, często podawana w kartach katalogowych (dla modułów mono-Si -0,40%/°C). Wpływ wartości natężenia promieniowania na sprawność modułu jest pomijalnie mały, rzędu 1,7*10-3%/W.

Jak mogę zapisać się na szkolenie?

Większość szkoleń nie ma jeszcze ustalonej daty. Szkolenia będą odbywały się w całej Polsce. Terminy szkoleń w poszczególnych miastach będą ustalane w zależnośći od zainteresowania.

 

Zapisy na szkolenia:

 • szkolenie bez ustalonej daty:

- Wybierz na mapie lub na stronie zapisy na szkolenia interesujące Cię miasto

- Kliknij w chmurce na linka prowadzącego do szkolenia w tym mieście

- Kliknij na "Powiadomienia" następnie "Powiadamiaj mnie o aktualizacjach na tej stronie" wprowadź swój adres email, kliknij zapisz mnie na newsletter

- Dostaniesz informację gdy zostaną włączone zapisy na szkolenie w tym mieście

 • szkolenie z ustaloną datą:

- Szkolenia z ustaloną datą znajdziesz na kalendarzu szkoleń lub na liście nadchodzących szkoleń w bloku w lewej częsci strony

- Wypełnij formularz, wpisując wszystkie niezbędne informacje

- Dostaniesz wiadomość email z dalszymi instrukcjami w tym z numerem konta bankowego na, który należy wykonać przelew

- Jeśli jesteś przedsiębiorcą, będziesz musiał wypełnić i przesłać dodatkowe dokumenty

- W momencie zaksięgowania wpłaty i dopełnieniu wymagań formalnych, dostaniesz wiadomość potwierdzającą Twój udział w szkoleniu, oraz kod dostępu do materiałów szkoleniowych 

Fotowoltaika w Polsce - uregulowania prawne

Jeśli chodzi o obecną sytuację w Polsce, to w największym skrócie wygląda to tak:

 • jest tylko i wyłącznie system zielonych certyfikatów. Ceny są takie same dla wszystkich odnawialnych źródeł energii.
 • Przychód składa się z dwóch składników:
  • z ceny za samą energię elektryczną
  • ze sprzedaży świadectwa pochodzenia (zielonego certyfikatu).

Cena za energię nie może być mniejsza niż średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w poprzedzającym roku, i oczywiście jest to w 99% przypadków cena jaką dostają właściciele systemów. Obecnie wynosi ona 197,21 zł/MWh. Cena świadectwa pochodzenia nie jest ustanawiana bezpośrednio, ustalane są jedynie opłaty zastępcze za brak świadectwa. Firmy energetyczne skupują więc świadectwa po cenie 1-4 gr niższej niż wynosi opłata zastępcza i różnica ta stanowi ich zysk. Obecnie opłata wynosi ona  267,95 zł/MWh.  Obie te ceny są publikowane a stronie URE na początku każdego roku:
http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/271/Srednie_ceny_energii_i_oplaty_zastepcze.html

Aby móc wytwarzać energię przedsiębiorca musi uzyskać koncesję na wytwarzanie energię w OZE. Ta "droga przez mękę" opisana jest tutaj:
http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/471/784/Odnawialne_zrodla_energii.html

Sam system zielonych certyfikatów jest również skomplikowany administracyjnie. proces ten opisuje prezentacja:
Uregulowania prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii

TGE w tej prezentacji to: http://www.polpx.pl/

Inne materiały:
system zielonych certyfikatów
system zielonych certyfikatów w Polsce i UE

Bartosz Fetliński

Subskrybuje zawartość