• Polski
  • English

Moduły cienkowarstwowe CdTe o wyższej sprawności

 Firma First Solar osiągnęła kolejny poziom sprawności ogniwa fotowoltaicznego wytworzonego przy użyciu typowej komercyjnej linii produkcjinej dla technologii Tellurku Kadmu (CdTe). Sprawność w warunkach STC zmierzona w laboratorium NREL uplasowała się na poziomie 17,3%.

Poprzedni rekordowy poziom wynosił 16,7% i został osiągnięty w 2001 roku. Sprawność modułów w produkcji seryjnej to 11,7%

Targi Technologiczne - Hannover 2011 - darmowe zaproszenia

Targi w Hannoverze odbędą sie 4-8 kwietnia 2011 i są jednymi z największych przemysłowych targów na świecie. Jednoczą one 13 tematycznych wystaw: Industrial Automation, MDA (Motion, drive & automation), Energy, Power Plant Technology, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, CoilTechnica, Surface Technology, MicroNanoTec oraz Research & Technology.

Szczególnie interesujące dla branży fotowoltaicznej będą wydarzenia:

Energy – Międzynarodowe Targi Wytwarzania Energii ze Źródeł Konwencjonalnych i Odnawialnych, Zaopatrzenia w Energię oraz Przesyłu i Dystrybucji Energii. Podczas targów zaprezentowany zostanie energy mix przyszłości oparty zarówno na konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródłach energii.

Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej

 Ogłoszenie Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSEFF) odbyło się 26 stycznia w Warszawie. W spotkaniu wziął udział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju uruchomił Program POLSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility), skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Na realizację inwestycji zostały przeznaczone środki o łącznej wartości 150 milionów euro, które będą dystrybuowane przez uczestniczące w programie lokalne banki i spółki leasingowe. Firmy z sektora MŚP mogą uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro.

Pierwsze szkolenia z fotowoltaiki za nami

W dniach 15-16 grudnia w Warszawie oraz 21-21 w Krakowie odbyły się pierwsze szkolenia z fotowoltaiki. Uczestniczyło w nich ponad 50 osób, głównie przedstawicieli branży budowlano-instalacyjnej, projektantów oraz liczne grono studentów uczelni technicznych.

Szczególne zainteresowanie budziły praktyczne przykłady instalacji fotowoltaicznych zbudowanych w Polsce, oraz szeroko omawiane zagadnienia dołączania ich do sieci, istniejące problemy prawne i techniczne. Zaproszeni przedstawiciele firm fotowoltaicznych zaprezentowali najbardziej aktualne informacje oraz praktyczne problemy, z którymi borykają się na co dzień.

Festiwal Nauki 2010

Nasze Laboratorium brało udział w tegorocznym Festiwalu Nauki. Prezentowaliśmy różne rodzaje systemów fotowoltaicznych, wyposażenie przeznaczone do badania ogniw i modułów fotowoltaicznych. Ogromne zainterowanie wzbudzała kamera termowizyjna, za pomocą której każdy z uczestników mógł zobaczyć swoją temperaturę i uzyskać swój termowizyjny prortret. Dużo czasu poswięciliśmy też na dyskusje o przyszłości fotowoltaiki w Polsce i o istniejacych mechanizmach wsparcia. Warto dodać że zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wsród zwykłych osób jest coraz większe.

Poniżej kilka zdjęć z Festiwalu:

Systemy PV na wydziale WIŚ PW

System fotowoltaiczny  zainstalowany przez Centrum Fotowoltaiki na Gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska (WIŚ) przy ulicy Nowowiejskiej na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. System ten w momencie  swojej instalacji był  największym  systemem fotowoltaicznym w Polsce.  Systemy  zainstalowane na fasadzie budynku były również pierwszą realizacją fasady  fotowoltaicznej w Polsce. 
 
Pierwszy etap tworzenia systemu fotowoltaicznego na Gmachu WIŚ zakończony został w  grudniu 2006 r. Obejmuje on system o moc nominalnej 20 kWp i powierzchni 303 m2. W jego skład wchodzą moduły znajdujące  się na  dachu gmachu oraz na ścianach w południowo-zachodnim  krańcu  budynku. Drugim etapem tworzenia systemu była rozbudowa w roku 2007. Polegała ona na dodaniu na fasadzie południowej modułów o  mocy 33 kWp i powierzchni 242 m2. W sumie system ma moc nominalną 53 kWp. System jest przyłączony do sieci elektrycznej.

Subskrybuje zawartość